Bà Chúa Sơn Trang – Mẫu Thượng Ngàn

Mẫu Đệ Tứ Nhạc Tiên, Sơn Lâm Công Chúa còn có các danh hiệu khác như Diệu Tín, Diệu Nghĩa Thiền Sư; Lê Mại Đại Vương, Bạch Anh Công Chúa quản trưởng sơn trang triều mường,Bà Chúa Sơn Trang,Bà Chúa Thượng Ngàn,Mẫu Thượng Ngàn….

Mẫu Thượng Ngàn

Theo lối thờ tự hiện nay thì bà là Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn đứng sau Mẫu Liễu Hạnh (Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương). Tượng thờ Ngài thường mặc áo xanh ngồi cạnh Mẫu Liễu.

Tam Tòa Thánh Mẫu
Tam Tòa Thánh Mẫu

Hoặc Bà Chúa Sơn Trang được thờ ở cung riêng là “Động Sơn Trang” (Văn thường hát rằng “Quyền Chúa bà cai khắp các cửa ngàn, ba mươi sáu động Sơn Trang tung hoành”):

Bà Chúa Sơn Trang
Bà Chúa Sơn Trang

Mẫu Thượng Ngàn là vị thần cai quản núi rừng,Có nhiều sự tích gắn với Mẫu Thượng Ngàn như La Bình Công Chúa (con gái Sơn Tinh Đại Vương); Quế Hoa Mỵ Nương….Thánh Mẫu đã nhiều lần khuông phù cho các đời vua Lê che chở cho muôn dân nhất là trong các vùng rừng núi.Sự tích Mẫu Thượng Ngàn có trong Đông Cuông Công Chúa Văn;Thượng Ngàn Thánh Mẫu Văn…Tuy nhiên đa phần các sự tích đều mở ảo không rõ ràng về lai lịch của bà.Những nơi nào có rừng núi người ta đều thấy sự hiện thân của Bà Chúa Sơn Trang.Những đền thờ bà ở rất nhiều nơi như Đền Đông Cuông,Đền Bắc Lệ, Đền Suối Mỡ….Trong văn Mẫu Thượng Ngàn có đoạn viết :

Kiệu rước Mẫu trong lễ hội đền Đông Cuông (Mẫu mặc áo xanh, còn người mặc áo vàng phía sau là con Ngài - Ông Hoàng Báo)
Kiệu rước Mẫu trong lễ hội đền Đông Cuông (Mẫu mặc áo xanh, còn người mặc áo vàng phía sau là con Ngài – Ông Hoàng Báo)
Khắp đâu đâu nức danh đều biết
Chúa Thượng Ngàn lẫm liệt thần cơ
Tụ Long Bảo Lạc Tam Cờ
Sông Thao sông Cả sông Bờ sông Dâu
Khắp các châu nức danh thần nữ
Tự Lê triều quốc sử còn ghi
Danh thơm Nam Bắc Trung kì
Bảo dân hộ quốc độ trì tứ phương
Sắc Lê Mại Đại Vương trường trị
Đông Cuông từ đích vị danh lam​

 

Muôn dân đều trông đợi nơi Thánh Mẫu sự an lành ,mạnh khoẻ :

 

Hiển thánh tích lưu truyền vạn đại
Sắc tặng phong Lê Mại Đại Vương
Thông minh chính trực khác thường
Ra tay sát quỷ bốn phương thái hoà
Khắp trong nước trẻ già trai gái
Đội ơn bà mạnh khoẻ sống lâu
Muôn dân lễ bái kêu cầu
Sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm​

 Đoạn văn thỉnh Mẫu Thượng Ngàn:


Thỉnh mời Đệ Nhị Chúa Tiên
Nguyên xưa Mẫu ngự trên đền Đông Cuông
Hình dong nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười
(Biết đâu lá thắm thơ bài
Lòng trinh chẳng động một vài giá xuân )


Bài hát văn sau được dùng khi hầu giá Chúa Sơn Trang sau Tam Tòa Thánh Mẫu (nếu thỉnh bốn vị thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Cửu Trùng Thiên Tiên; Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên Liễu Hạnh Công chúa; Mẫu Đệ Tam Thoải Cung; Mẫu Đệ Tứ Nhạc Tiên Lê Mại Đại Vương thì có nơi sẽ hầu Mẫu Đệ Tứ là giá mở khăn đầu tiên do Tam Tòa Thánh Mẫu không mở khăn phủ diện).

Bài Viết Liên Quan

Bài vị cửu huyền thất tổ

Hãy bày tỏ cảm nghĩ của bạn !