Mỹ Nghệ Sơn Đồng có kinh nghiệm cao trong sản xuất đồ gỗ nội thất, đồ tâm linh, đồ thờ, tượng phật. Được thành lập từ gia đình có truyền thống làm đồ gỗ, làng nghề Sơn Đồng lịch sử 1000 năm. Phương châm lấy chữ tín hàng đầu mang đến sự an tâm cho khách hàng.